A+ / A-

По проект на ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020

Оперативна програма

Номер на АДБФП по проекта: BG16RFOP002-2.092 - 0451 - С01/ 21.12.2020 год.

Наименование на проекта: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Обща стойност: 21106.23 лв., от които:

  • 17940.30 лв. европейско (85%) и
  • 3165.93 лв. национално (15%) съфинансиране.

Начало: 21.12.2020г.

Край: 21.03.2021г.

С подкрепа от Европейския фонд за регионално  развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020