A+ / A-

Визи за Русия

Визови услуги

За визата

За влизане в Руската Федерация, чуждестранният гражданин е длъжен да получи виза, ако не е установен друг ред в международния договор.

Визата трябва да се получи до влизане в Руската Федерация.

Ние оказваме пълно съдействие за оформяне на визи за влизане в Русия

Повече информация за нашите услуги можете да получите тук.


Визата се залепва вътре в паспорта на чуждестранния гражданин и съдържа следната информация: фамилия, име (на кирилица и с латински букви), дата на раждане, пол, гражданство (поданство), номер на документа за самоличност, дата на издаване на визата, разрешения срок за пребиваване в Руската Федерация, номер на покана за влизане в Руската Федерация или решение на държавния орган, срок на действие на визата, целта на влизането, данни на приканващата организация (приканващото физическо лице), продължителност на визата.

За типове визи

В зависимост от целта на влизането и пребиваването в Руската Федерация на чуждестранните граждани се издават следните категории визи: дипломатическа, служебна, обикновена, транзитна, виза за временно пребиваващо лице.

Кратност

Еднократната виза дава право на чужденеца да пресече държавната граница на Руската федерация веднъж при влизане и веднъж при излизане от Руската федерация.

Двукратната виза дава право на чужденеца два пъти да пресече държавната граница на Руската Федерация при влизане и два пъти при излизане от Руската федерация.

Многократната виза ви дава право на многобройни влизания (повече от два пъти) в Руската Федерация. По многократна виза гражданите на държави от ЕС, които са страни по Споразумението, могат да пребивават на територията на Русия не повече от 90 дни (с натрупване или непрекъснато) за всеки период от 180 дни. В случай на нарушение на това правило, се предвижда отговорност в съответствие с руското законодателство , включително и пълна забрана за влизане в Руската Федерация.

На чуждите граждани, които планират да пребивават в Русия за срок по-голям от 3 месеца, им е необходимо да получат работна или учебна виза в зависимост от целта на пребиваване, или да оформят разрешение за временно пребиваване в Руската Федерация или вид на жителство.


Може да свалите Визовата Анкета от тук

Визови услуги