A+ / A-

Театрален фестивал

Театрален фестивал

ТЕАТРАЛЕН  ФЕСТИВАЛ  “ ЖИВОТЪТ Е ПИЕСА ”

(13.07-20.07.2013г.)

Предстои ни потапяне в света на театралното изкуство. Детски и юношески театрални колективи ще покажат най- доброто от себе си.

 Цел и задачи:

Повишаване нивото на интереса към  езика и културата с помощта на  театралното представление.

Укрепване на международните  връзки, разширяване на  творческите  и професионални  контакти, обмяна на  опит  и идеи между театралните школи.

Приобщаване на децата  към  чуждестранната и национална театрална култура, драматургия и литература, музика и хореография.

Развитие на духовно-нравствените, патриотичнии и естетични чувства у децата

Анализ  на репертоара на детските театрални колективи.

Анализ  на проблемите, свързани с  детското театрално изкуство.

 Място на провеждане:

На територията на  лагер „Приятели“,

Хотел Грийн парк, Китен, България

 Организатори:

Българо-руски център  на  културата г. Бургас, Туристическа агенция „USB-Travel“, хотел  „Грийн Парк“, Администрация на г.Китен, Администрация г. Приморско.

 Номинации:

Драматичен спектакъл

Музикален спектакъл

Миниатюри

Художествено четене

Куклен театър

Моделна пластика

 Условия за участие във Фестивала:

Продължителность: до 15 минути. Участниците да са до 18 години.

Специфично сценично оборудване и декорации към  спектаклте се донасят сами от  колектива. В номинациитеса важни:

сценичноповедение

подбор на репертоара в соответствие с възрастта

 артистичност на  героите

 сценичност (пластика, костюм, култура на испълнението)

музикално сопровождане

 оригиналност на  костюмите 

 Жури:

 Състои се  от културни дейци от  Българии, Русия, Украйна.

 Награждаване:

Всички  участници на финала на Фестивала се награждават с  дипломи

Победителите от първо, второ и трето място във възраст от 14 години се награждават в номинации за най- добра мъжка и женска роля.

Специални награди получават участниците , избрани по зрителска симпатия.

 


Театрален фестивал

Театрален фестивал
Театрален фестивал