A+ / A-

По проект на ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020

Оперативна програма
Проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”
Процедура: BG16RFOP002-2.073” Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 „
Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
С подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020